Duurzaam natuursteen

Verantwoord ondernemen

J. Visser Klinkers & Kasseien B.V. vindt het van groot belang dat de winning en verwerking van natuursteen op duurzame wijze plaatsvindt. Wij kopen direct in bij fabrieken waar we een langjarige verbintenis mee hebben. De fabrieken doen zaken met groeves die we goed kennen en regelmatig bezoeken. Over het algemeen zijn de arbeidsomstandigheden van een hoog niveau en wordt zeer veel aandacht besteed aan veiligheids- en milieuaspecten.

Code of conduct

J. Visser Klinkers & Kasseien B.V. hanteert in haar inkooptraject een Code of Conduct. In dit document verplichten wij onszelf en onze leveranciers om zich te houden aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden.

Initiatief TruStone

J. Visser Klinkers & Kasseien B.V. is aangesloten bij het Initiatief TruStone. TruStone is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organisation (ILO).

Als deelnemer aan het Initiatief TruStone voeren wij een zogenoemd due diligence proces uit. Dit betekent concreet dat wij op een systematische manier onderzoeken of wij zelf rechtstreeks, of via de keten van leveranciers, in verband staan met schade die wordt toegebracht aan mens, dier, natuur en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade, maar ook om het risico dat er schade kan ontstaan. Als wij constateren dat we betrokken zijn bij schade, of het risico daarop, nemen we daartegen maatregelen.

Onze concrete bijdrage aan verbeteringen in de keten

We nemen natuursteen af uit een aantal Europese landen, China en India. In de afgelopen periode hebben we geen productie gehad in Vietnam. Ons bestaande aanbod bouwen we af.

Uit eigen waarneming weten we dat in de Europese landen de risico’s zeer beperkt zijn. In het Initiatief TruStone zijn deze landen ook niet als hoge-risicolanden aangemerkt.

Uit een risicoanalyse van TruStone weten we dat er risico’s zijn in China. Zo is er geen vrijheid van vakvereniging en werknemers maken soms veel overuren. Wij bespreken die onderwerpen met onze leveranciers. Het Initiatief TruStone biedt importeurs ook een training aan om met leveranciers het gesprek over die onderwerpen aan te gaan. Wij doen aan die training mee zodat we het management van onze leverancier nog beter kunnen ondersteunen om het gesprek met zijn werknemers aan te gaan over lonen en werktijden.

Uit een risicoanalyse van TruStone weten we dat er ernstige risico’s zijn in de regio in India waar wij zowel handgekapte als machinegezaagde producten vandaan halen. Bij handgekapte materialen kunnen risico’s zoals gedwongen arbeid en kinderarbeid voorkomen. Bij machinegezaagde materialen kunnen er bijvoorbeeld veiligheidsrisico’s voor werknemers zijn.
De handgekapte materialen kopen wij in via een importeur in België, die actief deelneemt aan de TruStone-stakeholderdialoog in Rajasthan waarin importeurs leverancier en lokale organisaties samenwerken aan verbeteringen (https://www.imvoconvenanten.nl/nl/natuursteen/initiatief/projecten). De machinegezaagde materialen komen van een leverancier die we zelf hebben bezocht en die een moderne fabriek heeft. Samen met die leverancier zullen wij zelf komend jaar ook aan die dialoog meedoen.

Milieu

J. Visser Klinkers & Kasseien B.V. kiest in haar bedrijfsvoering waar mogelijk voor milieuvriendelijke oplossingen. Een paar voorbeelden:

Water: We gebruiken regenwater voor ons productieproces, dat we vervolgens weer recyclen.
Electriciteit: We hebben onlangs geïnvesteerd in de meest zuinige compressoren, die bovendien werken met warmte-terugwinning. Tevens verbruikt J. Visser Klinkers & Kasseien B.V. enkel groene stroom.
Zonnepanelen: Ons pand is voorzien van zonnepanelen, zodat we electriciteitsneutraal en zelfvoorzienend kunnen werken.
Gas: Ons nieuwe pand voldoet aan de hoogste isolatie-eisen, waardoor het verbruik van gas aanzienlijk wordt teruggedrongen.
Brandstof: Bij de aanschaf van voertuigen zijn uitstoot en brandstofverbruik altijd doorslaggevend voor ons.
Papierverbruik: Door investeringen in nieuwe software, zijn inkomende en uitgaande papierstromen tot een minimum beperkt.
Materiaalverbruik: Door middel van ‘nesting-software’ kunnen we onze hoeveelheid materiaalafval steeds verder terugdringen.
Afvalstromen: We scheiden ons afval van keramiek volledig van graniet en composiet, waardoor we een zuivere afvalstroom krijgen. Ons afval is daardoor onder andere te hergebruiken voor de aanleg van wegen.