Duurzaam natuursteen

Verantwoord ondernemen

J Visser Klinkers & Kasseien B.V. vindt het van groot belang dat de winning en verwerking van natuursteen op duurzame wijze plaatsvindt. Wij kopen direct in bij fabrieken waar we een langjarige verbintenis mee hebben. De fabrieken doen zaken met groeves die we goed kennen en regelmatig bezoeken. Over het algemeen zijn de arbeidsomstandigheden van een hoog niveau en wordt zeer veel aandacht besteed aan veiligheids- en milieuaspecten.

Code of conduct

J Visser Klinkers & Kasseien B.V. hanteert in haar inkooptraject een Code of Conduct. In dit document verplichten wij onszelf en onze leveranciers om zich te houden aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden.

Initiatief TruStone

J Visser Klinkers & Kasseien B.V. is aangesloten bij het Initiatief TruStone. TruStone is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organisation (ILO).

Als deelnemer aan het Initiatief TruStone voeren wij een zogenoemd due diligence proces uit. Dit betekent concreet dat wij op een systematische manier onderzoeken of wij zelf rechtstreeks, of via de keten van leveranciers, in verband staan met schade die wordt toegebracht aan mens, dier, natuur en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade, maar ook om het risico dat er schade kan ontstaan. Als wij constateren dat we betrokken zijn bij schade, of het risico daarop, nemen we daartegen maatregelen.

Milieu

J Visser Klinkers & Kasseien B.V. kiest in haar bedrijfsvoering waar mogelijk voor milieuvriendelijke oplossingen. Een paar voorbeelden:

Water: We gebruiken regenwater voor ons productieproces, dat we vervolgens weer recyclen.
Electriciteit: We hebben onlangs geïnvesteerd in de meest zuinige compressoren, die bovendien werken met warmte-terugwinning. Tevens verbruikt J Visser Klinkers & Kasseien B.V. enkel groene stroom.
Zonnepanelen: Ons pand is voorzien van zonnepanelen, zodat we electriciteitsneutraal en zelfvoorzienend kunnen werken.
Gas: Ons nieuwe pand voldoet aan de hoogste isolatie-eisen, waardoor het verbruik van gas aanzienlijk wordt teruggedrongen.
Brandstof: Bij de aanschaf van voertuigen zijn uitstoot en brandstofverbruik altijd doorslaggevend voor ons.
Papierverbruik: Door investeringen in nieuwe software, zijn inkomende en uitgaande papierstromen tot een minimum beperkt.
Materiaalverbruik: Door middel van ‘nesting-software’ kunnen we onze hoeveelheid materiaalafval steeds verder terugdringen.
Afvalstromen: We scheiden ons afval van keramiek volledig van graniet en composiet, waardoor we een zuivere afvalstroom krijgen. Ons afval is daardoor onder andere te hergebruiken voor de aanleg van wegen.